Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

ลายไทย “ลายเครือเถา”

Free Vector ลายไทย "ลายเครือเถา"

ลายเครือเถา เป็นลายพื้นฐานอีกแบบหนึ่งที่สำคัญของลายไทย ลายเคลือเถานี้ จะเขียนในลักษณะคดโค้งหลายแนว แตะหรือสอดสลับกัน คล้ายการเกี่ยวพันของเถาวัลย์ โดยมีกระหนกออกจากกาบหุ้มเถาไว้

What's your reaction?
0Smile0Lol0Wow0Love0Sad0Angry

Leave a comment

*