Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Mockup : ถุงขนม

Free Mockups : ถุงขนม Free Mockup : Snack pouch plastic bag mockup. from : freepik Mockup ถุงขนมพลาสติกเงา พับด้านหลัง ซีลบน-ล่าง Free Download By : Freepik Download “snack-pouch-1” 18789189 – Downloaded 5 times – snack-pouch-1 (5 downloads)

Mockup : ถุงกาแฟ (coffee pouch)

Free Mockups : coffee pouch mockups ถุงกาแฟ (coffee packaging)  ถุงลักษณะนี้ ภาษาอังกฤษจะเรียกรวมๆว่า "pouch" ที่หมายถึงกระเป๋า ตามลักษณะ ฐานป่องสามารถตั้งได้ ซีลด้านข้าง 2 ด้าน  มีซีลล็อคเปิดจากด้านบน Free Download Download “Mockup : coffee pouch 1” view – Downloaded 7 times – 66 KB Mockup : coffee pouch 1 (7 downloads)