Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Mockup : ถุงกาแฟ (coffee pouch)

Free Mockups : coffee pouch mockups ถุงกาแฟ (coffee packaging)  ถุงลักษณะนี้ ภาษาอังกฤษจะเรียกรวมๆว่า "pouch" ที่หมายถึงกระเป๋า ตามลักษณะ ฐานป่องสามารถตั้งได้ ซีลด้านข้าง 2 ด้าน  มีซีลล็อคเปิดจากด้านบน Free Download Download “Mockup : coffee pouch 1” view – Downloaded 7 times – 66 KB Mockup : coffee pouch 1 (7 downloads)